WSPARCIE KLIENTA

Szybki przelew lub karta płatnicza
Zapłać kartą lub szybkim przelewem online w serwisie imoje – zaraz po złożeniu zamówienia.

Przelew na konto
Zapłać przelewem na konto bankowe, a w tytule przelewu wpisz numer swojego zamówienia.

Dane do przelewu:
Luxkon24, ul. Kolska 45, 62-500 Konin
ING Bank Śląski: 97 1050 1735 1000 0090 3223 7266

Zamówione produkty wyślemy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty – zwykle odbywa się to następnego dnia roboczego.

Za pobraniem
Zapłać gotówką kurierowi przy odbiorze. Jeśli wybierzesz tę opcję, doliczona zostanie dodatkowa opłata uzależniona od wybranego dostawcy.

Płatność przy odbiorze osobistym
Odbierz swoje zamówienie w naszym magazynie centralnym (Konin, ul. Europejska 60) i zapłać na miejscu kartą lub gotówką.

Zamówione produkty dostarczymy pod wskazany adres własnym transportem lub za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich, które oferują śledzenie przesyłki na swoich stronach internetowych.

Firma przewozowa świadcząca usługi dla sklepu LUXKON nie oferuje opcji wniesienia towaru do mieszkania.

Całkowity koszt dostawy jest uzależniony od liczby zamówionych produktów, ich wagi, rodzaju i rozmiarów. Zostanie on automatycznie wyliczony podczas składania zamówienia. Wystarczy, że dodasz produkty do koszyka i wybierzesz formę płatności oraz sposób dostawy.

Orientacyjne koszty dostawy:

 • baterie i akcesoria – od 9,99 zł brutto,
 • ceramika łazienkowa – od 79 zł brutto,
 • płytki ceramiczne, wanny, kabiny prysznicowe oraz meble łazienkowe – od 169 zł brutto.
Twoje zamówienie przygotujemy w terminie do 3 dni od dnia zaksięgowania na naszym koncie wpłaty za całość zamówienia, a w przypadku zamówienia za pobraniem – niezwłocznie. Nie dotyczy to produktów na zamówienie, w przypadku których czas realizacji odpowiednio się wydłuża.
 
Zamówiony produkt dostarczymy Ci w terminie wskazanym na znajdującej się na stronie sklepu karcie produktu. Dla zamówień złożonych z wielu produktów obowiązuje termin najdłuższy ze wskazanych na kartach tych produktów. Bieg terminu wysyłki zaczyna się z chwilą zrealizowania przez nas Twojego zamówienia.

Zwrot towaru
Możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionych produktów. Po prostu poinformuj nas o tym mailowo, telefonicznie lub tradycyjną pocztą. Zwrócimy Ci całą płatność wraz z kosztami dostawy w ciągu 14 dni.

Otrzymane produkty odeślij do nas (na własny koszt) możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy. Pamiętaj, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru.
Formularz odstąpienia od umowy [POBIERZ]

Reklamacja wadliwych produktów
Jeśli otrzymane produkty są wadliwe lub niekompletne, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta. Do rozpatrzenia reklamacji będą nam potrzebne: numer faktury, opis usterki i data jej wykrycia, zdjęcia reklamowanych produktów oraz adres, pod którym znajdują się wadliwe produkty.

Reklamacja uszkodzeń w transporcie
Jeśli po otwarciu przesyłki stwierdzisz, że zamówione produkty zostały uszkodzone podczas transportu, skontaktuj się jak najszybciej z firmą kurierską, aby sporządzić protokół szkody. Zadzwoń także (lub napisz) do naszego Działu Obsługi Klienta, który poprosi Cię o skan protokołu szkody, numer faktury i zdjęcia uszkodzonych produktów.
Formularz reklamacyjny [POBIERZ]

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym luxkon24.pl prowadzonego przez LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /dawniej Grupa Luxkon sp. z o.o. sp.k./ z siedzibą w Koninie, przy ul. Kolskiej 45, 62-500 Konin, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894529, NIP 6653027757, REGON 384993963, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej: luxkon24@luxkon.pl, w formie telefonicznej pod numerem +48 605 507 806, bądź poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej.
 3. Informacje o Produktach tj. ceny, parametry techniczne znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie Sprzedawcy do złożenia oferty, w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Zaproszenie do złożenia Sprzedawcy oferty jest dokonywane poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.
 4. Prawa autorskie do wszelkich treści zawartych na Stronie internetowej Sklepu przysługują podmiotowi wskazanemu w ust. 1 powyżej lub podmiotom z którym zawarto odpowiednie umowy, oraz podlegają ochronie prawnej.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne: korzystanie z przeglądarki internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta w Sklepie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Sklep oferuje również Produkty na Zamówienie, których czas realizacji jest wydłużony. Klient zostanie poinformowany przez pracownika Sklepu drogą telefoniczną lub mailową, o przybliżonym czasie oczekiwania.
 10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 2
Definicje

 1. Klient – oznacza podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Klientem Sklepu może zostać tylko osoba pełnoletnia.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Produkt – oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. Produkt na Zamówienie – produkt nie znajdujący się w magazynie, sprowadzany na życzenie Klienta. Produkt objęty Zaliczką lub Zadatkiem.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym pod adresem luxkon24.pl.
 7. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep, działający w domenie luxkon24.pl.
 8. Sprzedawca – LUXKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 9. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem założenia Konta w Sklepie i złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin” oraz dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
 2. Dokonując rejestracji na Stronie Internetowej Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 3. Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
 4. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, a złożenie Zamówienia przez telefon, jest możliwe gdy Klient posiada aktywny numer telefonu oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu na adres e-mail luxkon24@luxkon.pl. W wiadomości Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Zasady składania i dostawy Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a/ przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b/ karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  c/ gotówką za pobraniem – płatności dokonuje się przy odbiorze zamówionych Produktów.
 3. Koszty wysyłki są obliczane automatycznie i mają charakter orientacyjny. Mogą ulec zmianie po weryfikacji Zamówienia przez pracownika Sklepu.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 5. W celu złożenia Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest wykonanie następujących czynności:
  a/ dodanie Produktu do koszyka;
  b/ dokonanie wyboru rodzaju dostawy i formy płatności;
  c/ dokonanie wyboru miejsca dostarczenia Produktu;
  d/ złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Aby złożyć Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Klient podczas rozmowy z pracownikiem Sklepu wskazuje Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Produktów, jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres dostawy oraz rodzaj płatności. Klient wskazuję również adres e-mail w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca ma obowiązek podczas rozmowy poinformować Klienta o cenie łącznej wybranych Produktów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia, warunków Umowy sprzedaży oraz treść niniejszego Regulaminu.
 8. Klient ma obowiązek w terminie 24 godzin potwierdzić zamówienie oraz treść warunków Umowy, co oznacza również akceptacje treści niniejszego Regulaminu.
 9. Z chwilą złożenia Zamówienia następuje zawarcie Umowy z Klientem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Nie dotyczy to Zamówień z wybraną formą płatności za pobraniem.
 11. Realizacja Zamówienia następuje w terminie 3 dni od dnia dokonania przez Klienta wpłaty ceny za całość Zamówienia, a w przypadku Zamówień dokonanych za pobraniem – niezwłocznie. Nie dotyczy to Produktów na Zamówienie.
 12. Sprzedawca wysyła zamówione Produkty w terminie określonym na karcie produktu, znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 13. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 14. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów zamówionych w Sklepie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Produkty przed wysyłką są odpowiednio pakowane i zabezpieczane przed uszkodzeniem.
 16. W przypadku dostawy Produktów poprzez przesyłkę kurierską, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Należy szczególnie zwrócić uwagę na stan opakowania przesyłki.
 17. Nie należy odbierać przesyłki gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem bądź gdy przesyłka jest niekompletna. W takiej sytuacji należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a następnie należy poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji, telefonicznie bądź pod adresem e-mail: luxkon24@luxkon.pl.
 18. Gdy po odbiorze przesyłki wyjdą na jaw uszkodzenia lub ubytki Produktów, których nie można było dostrzec podczas odbioru towaru, Klient powinien poinformować przewoźnika oraz zażądać sporządzenia protokołu szkody.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie drogą elektroniczna na adres e-mail luxkon24@luxkon.pl przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 6
Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Produktu z warunkami Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Reklamacje można składać, poprzez wykorzystanie formularza reklamacji znajdującego się na Stronie internetowej, drogą mailową na adres: luxkon24@luxkon.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 5. Sprzedawca ma 14 dni od dnia otrzymania na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail z jakiego reklamacja została wysłana do Sklepu. Na wyraźną prośbę Klienta Sklep może wysłać odpowiedź na reklamację na adres poczty tradycyjnej.
 6. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną bezpośrednio przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
 7. W przypadku gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta bądź dystrybutora, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku gdyby Klient nie akceptował treści Regulaminu obowiązany jest usunąć konto w Sklepie.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5.01.2021 r. i wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia opublikowania.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego luxkon24.pl (zwanego dalej: „Sklepem”.)
 2. Administratorem danych osobowych klientów jest: LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /dawniej Grupa Luxkon sp. z o.o. sp.k./ z siedzibą w Koninie 62- 500 przy ul. Kolskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000894529, REGON 384993963, NIP 6653027757 (zwana dalej: “Administratorem”).

 3. Bezpośredni kontakt z Administratorem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 63 242 95 55 w 21, fax +48 63 242 95 55 w 36; e-mail: luxkon@luxkon.pl

§ 2
Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzony danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest stale kontrolowane i sprawdzane pod kontem zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a/ rejestracji konta w Sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b/ składania zamówienia w Sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c/ dokonywania reklamacji i odstąpienia od umowy w celu w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane osobowe jakie będą przetwarzane w wymienionych w ust. 7 celach:
  a/ adres e-mail oraz ustanowiony przez Klienta identyfikator;
  b/ imię, nazwisko;
  c/ płeć i datę urodzenia;
  d/ kod pocztowy i miejscowość;
  e/ ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
  f/ numer telefonu;
  g/ w przypadku Przedsiębiorców dodatkowo: firmę Przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. Dotyczy to danych w szczególności:
  a/ adres IP,
  b/ rodzaj systemu operacyjnego,
  c/ rodzaj/typ przeglądarki. 

§ 3
Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług oraz podwykonawcom, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu internetowego:
  a/ P.H.U. Luxkon S. Jacolik, E. Studziński, K. Studziński s.j. – w ramach grupy spółek do których należy w przypadku, gdy jest to konieczne, aby dostarczyć produkty, usługi lub informacje,
  b/ hostingodawcom– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  c/ dostawcom oprogramowania sklepowego – w celu korzystania z systemu sklepowego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
  d/ dostawcom systemu do komunikacji sms’owej – w celu korzystania z systemu, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wysyłania wiadomość sms związanych z realizacją zamówienia
  e/ firmom kurierskie – w celu korzystania z usług firm kurierskich, które dostarczają do Klienta zamówienia,
  f/ firmom IT – w celu wsparcia technicznego
  g/ systemom zaufanych opinii – w celu zapewnienia Klientowi możliwości wyrażenia opinii o dokonanym w Sklepie zakupie,
  h/ innym podwykonawcy, którzy współpracują z nami przy obsłudze Sklepu.
 2. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 3. Wskazanym podmiotom przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień.

§ 4
Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a/ zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
  b/ przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
     • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
     • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
     • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c/ przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a/ ING Bank Śląski S.A.
  b/ Twisto Polska sp. z o.o.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 5
Pliki cookies

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Są to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Strony internetowej Sklepu, dostosowywanie Strony internetowej do potrzeb i oczekiwań danego Klienta, a także badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego.
 3. W Sklepie pliki cookies obejmują:
  a/ pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  b/ uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  c/ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  d/ sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  e/ trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  f/ pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  g/ pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Klienta. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

§ 6
Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Klienta zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  a/ informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  b/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  c/ dostępu do danych,
  d/ sprostowania danych,
  e/ usunięcia danych,
  f/ ograniczenia przetwarzania danych,
  g/ przenoszenia danych
  h/ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres luxkon@luxkon.pl.Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres luxkon@luxkon.pl.
 4. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: luxkon@luxkon.pl.
 6. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. W związku z czym, zaleca się aby Klient każdorazowo sprawdzał naszą politykę prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KONTAKT

+48 605 507 806
Infolinia czynna w godz. 8:00 – 16:00

© Grupa LUXKON 2020

WSPRACIE KLIENTA

Sposoby płatności
Metody dostawy
Czas realizacji zamówienia
Reklamacje i zwroty
Regulamin sklepu internetowego
Polityka prywatności

OFERTA

Armatura
Ceramika
Płytki łazienkowe
Grzejniki
Artykuły dekoracyjne

POMIESZCZENIA

Łazienka
Kuchnia
Salon
Balkon i ogród

STYLE

Minimalistyczny
Industrialny
Skandynawski
Glamour
Black&White

KONTAKT

© Grupa LUXKON 2020     Designed by MINDZONE
Coding by Wobee Design Lab

© Grupa LUXKON 2020