WSPARCIE KLIENTA

Szybki przelew lub karta płatnicza
Zapłać kartą lub szybkim przelewem online w serwisie imoje – zaraz po złożeniu zamówienia.

Przelew na konto
Zapłać przelewem na konto bankowe, a w tytule przelewu wpisz numer swojego zamówienia.

Dane do przelewu:
Luxkon24, ul. Kolska 45, 62-500 Konin
ING Bank Śląski: 97 1050 1735 1000 0090 3223 7266

Zamówione produkty wyślemy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty – zwykle odbywa się to następnego dnia roboczego.

Za pobraniem
Zapłać gotówką kurierowi przy odbiorze. Jeśli wybierzesz tę opcję, doliczona zostanie dodatkowa opłata uzależniona od wybranego dostawcy.

Płatność przy odbiorze osobistym
Odbierz swoje zamówienie w naszym magazynie centralnym (Konin, ul. Europejska 60) i zapłać na miejscu kartą lub gotówką.

Zamówione produkty dostarczymy pod wskazany adres własnym transportem lub za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich, które oferują śledzenie przesyłki na swoich stronach internetowych.

Firma przewozowa świadcząca usługi dla sklepu LUXKON nie oferuje opcji wniesienia towaru do mieszkania.

Całkowity koszt dostawy jest uzależniony od liczby zamówionych produktów, ich wagi, rodzaju i rozmiarów. Zostanie on automatycznie wyliczony podczas składania zamówienia. Wystarczy, że dodasz produkty do koszyka i wybierzesz formę płatności oraz sposób dostawy.

Orientacyjne koszty dostawy:

 • baterie i akcesoria – od 9,99 zł brutto,
 • ceramika łazienkowa – od 79 zł brutto,
 • płytki ceramiczne, wanny, kabiny prysznicowe oraz meble łazienkowe – od 169 zł brutto.
Twoje zamówienie przygotujemy w terminie do 3 dni od dnia zaksięgowania na naszym koncie wpłaty za całość zamówienia, a w przypadku zamówienia za pobraniem – niezwłocznie. Nie dotyczy to produktów na zamówienie, w przypadku których czas realizacji odpowiednio się wydłuża.
 
Zamówiony produkt dostarczymy Ci w terminie wskazanym na znajdującej się na stronie sklepu karcie produktu. Dla zamówień złożonych z wielu produktów obowiązuje termin najdłuższy ze wskazanych na kartach tych produktów. Bieg terminu wysyłki zaczyna się z chwilą zrealizowania przez nas Twojego zamówienia.

Zwrot towaru
Możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionych produktów. Po prostu poinformuj nas o tym mailowo, telefonicznie lub tradycyjną pocztą. Zwrócimy Ci całą płatność wraz z kosztami dostawy w ciągu 14 dni.

Otrzymane produkty odeślij do nas (na własny koszt) możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy. Pamiętaj, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwracanego towaru.
Formularz odstąpienia od umowy [POBIERZ]

Reklamacja wadliwych produktów
Jeśli otrzymane produkty są wadliwe lub niekompletne, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta. Do rozpatrzenia reklamacji będą nam potrzebne: numer faktury, opis usterki i data jej wykrycia, zdjęcia reklamowanych produktów oraz adres, pod którym znajdują się wadliwe produkty.

Reklamacja uszkodzeń w transporcie
Jeśli po otwarciu przesyłki stwierdzisz, że zamówione produkty zostały uszkodzone podczas transportu, skontaktuj się jak najszybciej z firmą kurierską, aby sporządzić protokół szkody. Zadzwoń także (lub napisz) do naszego Działu Obsługi Klienta, który poprosi Cię o skan protokołu szkody, numer faktury i zdjęcia uszkodzonych produktów.
Formularz reklamacyjny [POBIERZ]

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym luxkon24.pl prowadzonego przez LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /dawniej Grupa Luxkon sp. z o.o. sp.k./ z siedzibą w Koninie, przy ul. Kolskiej 45, 62-500 Konin, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894529, NIP 6653027757, REGON 384993963, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej: luxkon24@luxkon.pl, w formie telefonicznej pod numerem +48 605 507 806, bądź poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej.
 3. Informacje o Produktach tj. ceny, parametry techniczne znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie Sprzedawcy do złożenia oferty, w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Zaproszenie do złożenia Sprzedawcy oferty jest dokonywane poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.
 4. Prawa autorskie do wszelkich treści zawartych na Stronie internetowej Sklepu przysługują podmiotowi wskazanemu w ust. 1 powyżej lub podmiotom z którym zawarto odpowiednie umowy, oraz podlegają ochronie prawnej.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne: korzystanie z przeglądarki internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta w Sklepie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Sklep oferuje również Produkty na Zamówienie, których czas realizacji jest wydłużony. Klient zostanie poinformowany przez pracownika Sklepu drogą telefoniczną lub mailową, o przybliżonym czasie oczekiwania.
 10. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 2
Definicje

 1. Klient – oznacza podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Klientem Sklepu może zostać tylko osoba pełnoletnia.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Produkt – oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 5. Produkt na Zamówienie – produkt nie znajdujący się w magazynie, sprowadzany na życzenie Klienta. Produkt objęty Zaliczką lub Zadatkiem.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym pod adresem luxkon24.pl.
 7. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep, działający w domenie luxkon24.pl.
 8. Sprzedawca – LUXKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.
 9. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem założenia Konta w Sklepie i złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia poprzez zaznaczenie „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin” oraz dokonanie rejestracji na Stronie Internetowej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
 2. Dokonując rejestracji na Stronie Internetowej Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 3. Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
 4. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej, a złożenie Zamówienia przez telefon, jest możliwe gdy Klient posiada aktywny numer telefonu oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu na adres e-mail luxkon24@luxkon.pl. W wiadomości Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Zasady składania i dostawy Zamówień

 1. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  a/ przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b/ karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  c/ gotówką za pobraniem – płatności dokonuje się przy odbiorze zamówionych Produktów.
 3. Koszty wysyłki są obliczane automatycznie i mają charakter orientacyjny. Mogą ulec zmianie po weryfikacji Zamówienia przez pracownika Sklepu.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 5. W celu złożenia Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest wykonanie następujących czynności:
  a/ dodanie Produktu do koszyka;
  b/ dokonanie wyboru rodzaju dostawy i formy płatności;
  c/ dokonanie wyboru miejsca dostarczenia Produktu;
  d/ złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Aby złożyć Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Klient podczas rozmowy z pracownikiem Sklepu wskazuje Sprzedawcy nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Produktów, jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres dostawy oraz rodzaj płatności. Klient wskazuję również adres e-mail w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca ma obowiązek podczas rozmowy poinformować Klienta o cenie łącznej wybranych Produktów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia, warunków Umowy sprzedaży oraz treść niniejszego Regulaminu.
 8. Klient ma obowiązek w terminie 24 godzin potwierdzić zamówienie oraz treść warunków Umowy, co oznacza również akceptacje treści niniejszego Regulaminu.
 9. Z chwilą złożenia Zamówienia następuje zawarcie Umowy z Klientem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, w przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Nie dotyczy to Zamówień z wybraną formą płatności za pobraniem.
 11. Realizacja Zamówienia następuje w terminie 3 dni od dnia dokonania przez Klienta wpłaty ceny za całość Zamówienia, a w przypadku Zamówień dokonanych za pobraniem – niezwłocznie. Nie dotyczy to Produktów na Zamówienie.
 12. Sprzedawca wysyła zamówione Produkty w terminie określonym na karcie produktu, znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 13. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail, faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 14. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów zamówionych w Sklepie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Produkty przed wysyłką są odpowiednio pakowane i zabezpieczane przed uszkodzeniem.
 16. W przypadku dostawy Produktów poprzez przesyłkę kurierską, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Należy szczególnie zwrócić uwagę na stan opakowania przesyłki.
 17. Nie należy odbierać przesyłki gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, zawartość przesyłki jest niezgodna z Zamówieniem bądź gdy przesyłka jest niekompletna. W takiej sytuacji należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a następnie należy poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji, telefonicznie bądź pod adresem e-mail: luxkon24@luxkon.pl.
 18. Gdy po odbiorze przesyłki wyjdą na jaw uszkodzenia lub ubytki Produktów, których nie można było dostrzec podczas odbioru towaru, Klient powinien poinformować przewoźnika oraz zażądać sporządzenia protokołu szkody.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie drogą elektroniczna na adres e-mail luxkon24@luxkon.pl przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 6
Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Produktu z warunkami Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Reklamacje można składać, poprzez wykorzystanie formularza reklamacji znajdującego się na Stronie internetowej, drogą mailową na adres: luxkon24@luxkon.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 5. Sprzedawca ma 14 dni od dnia otrzymania na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail z jakiego reklamacja została wysłana do Sklepu. Na wyraźną prośbę Klienta Sklep może wysłać odpowiedź na reklamację na adres poczty tradycyjnej.
 6. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną bezpośrednio przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
 7. W przypadku gdy Produkt objęty jest gwarancją producenta bądź dystrybutora, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku gdyby Klient nie akceptował treści Regulaminu obowiązany jest usunąć konto w Sklepie.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5.01.2021 r. i wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia opublikowania.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności, zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, wskazuje i wyjaśnia zasady, cele oraz sposób, w jaki LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przetwarza dane osobowe osób odwiedzających sklep internetowy prowadzony pod adresem www.luxkon24.pl, zwany dalej Serwisem.

Dane osobowe, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowanie, modyfikowanie, dobór, pobieranie, dostosowanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych, w tym także łączenie dwóch lub więcej takich czynności.
Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o „użytkowniku”, rozumieć należy przez to każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis jak również korzystającą z jego funkcjonalności.


Dane administratora danych osobowych.

Administratorem Serwisu oraz gromadzonych za jego pośrednictwem danych osobowych jest LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /dawniej Grupa Luxkon sp. z o.o. sp.k./ z siedzibą w Koninie (kod 62- 500) przy ul. Kolskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000894529, posiadająca REGON 384993963, NIP 6653027757, zwana dalej Administratorem.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować można się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres: luxkon@luxkon.pl


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:


Korzystanie z Serwisu

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu (tj. osób nieposiadających zarejestrowanego konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu przez Administratora roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie przysługujących Administratorowi praw;
  4. w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
  5. w celach marketingowych Administratora- zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane dalej w sekcji „Marketing”.
 2. Aktywność użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 1. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie przysługujących Administratorowi praw;
  4. w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing”.
 2. Jeżeli użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia na zakup towaru przez użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie przysługujących Administratorowi praw;
  6. w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie przez Administratora lub jego partnerów na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, w tym w celu wypełnienia ankiet związanych z uczestnictwem Luxkon Sp. z o.o. w Programie Zaufanych Opinii prowadzonym przez Ceneo.pl (Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest partnerem Administratora, który przesyła ankiety na jego zlecenie; więcej informacji na https://info.ceneo.pl/zaufane-opinie) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z oferowanych towarów.


Marketing

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  2. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 3. Administrator w niektórych przypadkach prowadzi kampanie reklamowe z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców, które mogą polegać na wyświetlaniu reklam niestandardowym grupom odbiorców w innych serwisach internetowych lub aplikacjach, w tym w portalach społecznościowych.

 

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu i reklamowaniu oferowanych towarów.

 

Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania towarów, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promowaniu i reklamie oferowanych towarów i tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii. Zgoda na wykorzystanie tych plików może być wyrażona poprzez ustawienie swoich preferencji w wyskakującym okienku w lewym dolnym rogu Serwisu. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

Newsletter

 1. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z użytkownikiem może obejmować profilowanie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu i reklamowaniu oferowanych towarów, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

Pliki cookies

Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie podane są dalej w sekcji Informacja o plikach cookies

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów administratora
Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Google Analytics
Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć w okienku “Dostosuj zgody” w lewym dolnym rogu Serwisu.

Google AdWords
Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są w okienku “Dostosuj zgody” w lewym dolnym rogu Serwisu.

Wtyczki społecznościowe
W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Instagram). Wtyczki pozwalają użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez użytkownika i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w okienku “Dostosuj zgody” w lewym dolnym rogu Serwisu.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 Uprawnienia użytkownika

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing, w tym marketing towarów z oferty Administratora, osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zgodzie, osoba, której dane są przetwarzane ma w dowolnym momencie prawo do cofnięcia udzielonej zgody wobec przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyżej wskazane prawa mogą być realizowane wyłącznie zgodnie z odpowiadającymi im przepisami RODO.

W razie złożenia wniosku dotyczącego realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku i udokumentowania sposobu jego załatwienia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozpoznania wniosku oraz zapewnienia rozliczalności związanej z jego rozpoznaniem – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia.

Wszelkie wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych składać można na adres poczty elektronicznej podany w niniejszej Polityce w sekcji Dane administratora danych osobowych.

 

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), podmiotom prowadzącym badania satysfakcji klientów na zlecenie Administratora. W przypadku reklamacji dane użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi towaru, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.
 2. W przypadku uzyskania zgody użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przekazywanie danych poza EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

W powyżej wskazanym przypadku, użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Administratorem.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Informacja o plikach cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Są to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika, a także badanie ruchu użytkowników w ramach Serwisu.

Stosowane w Serwsie pliki cookies obejmują:

a/ pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
b/ uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c/ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d/ sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
e/ trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
f/ pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
g/ pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics.

Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej- zgodnie z informacjami zawartymi we wcześniejszych postanowieniach niniejszej Polityki prywatności.

Pliki cookies użytkownik może usunąć za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki.


Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności publikowane będą w Serwisie.

KONTAKT

+48 605 507 806
Infolinia czynna w godz. 8:00 – 16:00

© Grupa LUXKON 2020

WSPRACIE KLIENTA

Sposoby płatności
Metody dostawy
Czas realizacji zamówienia
Reklamacje i zwroty
Regulamin sklepu internetowego
Polityka prywatności

OFERTA

Armatura
Ceramika
Płytki łazienkowe
Grzejniki
Artykuły dekoracyjne

POMIESZCZENIA

Łazienka
Kuchnia
Salon
Balkon i ogród

STYLE

Minimalistyczny
Industrialny
Skandynawski
Glamour
Black&White

KONTAKT

© Grupa LUXKON 2020     Designed by MINDZONE
Coding by Wobee Design Lab

© Grupa LUXKON 2020